mandag 16. august 2010

MotivasjonsKit


PåGløtt fekk i oppdrag å lage ein velkomst til lærerane første dag etter feiren...noko som kunne vare utover året... Det blei eit MotivasjonsKit til bruk i ymse stunder, ved behov... Innhald: bl.a. MotivasjonsKnapp, Styrkepiller, LæringsLauk, StyrkeStaur, og eit ass. utval varm drikke t.d. KollegaKos-te, Fordi du fortener det-te, for den mest slitsamedagen-kaffi og når du er glad-te...

søndag 8. august 2010

Tru, Von og Kjærleik


Bruras heimesydde kjole med eige trykka silkestoff med tekst, inspirerte E. BryllupsGåva blei eit SkriftBilde med utdrag frå Kjærleikens høgsong...

søndag 1. august 2010

StrikkePosar


Ute regnar det...inne sys det StrikkePosar...
fora med gamle gardiner... og avlagte snorer og lukkemekanismar frå utgåtte klær...