torsdag 7. juli 2011

Nye bilder

Nåleputer og nålebrev
Småting av stoffrester ...