lørdag 4. september 2010

Steingard


E. studerer på si, og har hatt ei fotooppgave med tema "der natur og kultur møtes"... Biletet av ein mosegrodd steingard er eit døme på at naturen sakte tek tilbake det kulturen forlet...

Ingen kommentarer: