lørdag 9. juni 2012

Mellomverk IIMellomverk II er laga av gamle putetrekk som har gjort sin misjon som putetrekk... Mellomverk II prøver å seia noko om Kvardagsmagi, pausen og øyeblikket... Mange draumar er kanskje draumt på putene, i sovepausane... "Mellomverket" her består av eit stykke gamal pute med rammelimstrykk av bokstavar på baksida, trykket er brukt som mønster for handbroderte bokstavar med svart sytråd... Elles mykje lause trådar og ein liten gul QR-kode med ein beskjed...

Ingen kommentarer: