tirsdag 13. november 2012

GryteKlutar...

Dei fleste av oss bur i varme hus, så då treng me kanskje ikkje alle ullteppene... Då kan dei få ein ny funksjon, i form av eit produkt me treng, t.d. Gryteklutar... I stedet for å varma, skal dei verna...

Ingen kommentarer: