søndag 3. februar 2013

Kurs: "Gjenbruk og gi bort I"...Det vart ein aktiv og triveleg lørdag med kurset "Gjenbruk og gi bort I". 8 lærevillige damer frå Snelleklubben ved Statoil Kårstø gjenbruker tekstil til personleggjorte gåver...


Eit utval av produkta som blei produsert på kurset. Ei gåve med omtanke: Lattelubbe med tilhøyrande PauseTe til den som ein meiner bør minnas på å ta pause innimellom. Ei gåve til inspirasjon: NålePute og NåleBrev til ein ven som treng litt syinspirasjon (eventuelt ei gåve til dei ein meiner kan sy i knappane sine sjølv)...

Ingen kommentarer: