mandag 1. februar 2010

JAengel


Glad engel med krage av Positive Ord...
Kom å hels på JAengelen på JAhelg på Vormedal grendahus fredag, lørdag eller søndag...?