mandag 16. januar 2012

Eske og BroderiSkatt...


Ein stabel BroderiSkattar på Gjenbruksvent, og ei papireske kor symaskinen er brukt som verktøy til både dekor og perforering i brettekantar...

Ingen kommentarer: