fredag 11. mai 2012

Hjarte for Gjenbruk...Det er travelt! E. jobbar fram mot utstillinga "Hjarte for Gjenbruk" på Kolbeinstveit i Suldal (Ryfylkemuseet) Opning 16.juni:

Gjenbruksmateriell og symaskin som verktøy er
utgangspunkt for leik med form og farge i både bruksform og bildeuttrykk. Utgåtte lubbar, slitne åkle, broderi og gamle dukar får nytt liv i produkt som til dømes
LatteLubbar, iPadTøflar og BæreNett. Elles vil ein finna LyspæreEnglar, kort og små posar med kvardagsmagi i årets sommarutstilling i løa på Kolbeinstveit.

Ingen kommentarer: